Olika aktiviteter

Årsplan

Föräldramöte med tilltugg HT
Fotografering HT
Teater HT
Kuddrum på Fyrishov HT
Hitta Vilse i skogen HT
Cykellopp HT
Hjärtlopp HT
Gosedjurskalas HT
Lucia HT
Julkrubba HT
Jullunch HT
Julgransplundring HT
Maskeradfest HT och VT
Barnens vasalopp VT
Påsk lunch VT
Teaterbesök VT
Lennakatten VT
Nationaldagsfirande VT
Clean Uppsala VT
Gångpolaren vid 4,5,6 år HT
Besök på Biotopia för 4 åringarna HT
Besök på Evolutionsmuséet för 5 åringarna HT
Avslutningslunch för skolbarnen VT